Ako sa (ne)dostať k vlastnej pôde

Zdieľať tento článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Pole pestreca

Ako sa môžete dostať k vlastnej pôde? Zdá sa vám tá otázka divná? Veď pôda je vaša, čo tu treba riešiť! To, žiaľ, ešte nič nemusí znamenať, že vám patrí. Môže trvať roky, než sa dostanete k tomu, aby ste ju mohli obhospodarovať alebo vôbec. Je stále mnoho ľudí, čo o danej problematike nič nevie či sú úplne naivní, mysliac si, že takéto problémy nemôžu predsa existovať. Pre včelára môže byť pôda veľmi podstatná, lebo si vysadením nektárodajných rastlín môže zabezpečiť včeliu pašu. Obzvlášť ak je v oblasti s úbohými znáškami, nakoľko problémov včelárstva je dosť.

Účelom článku je poradiť tým, ktorí to potrebujú alebo v budúcnosti bud´potrebovať. Môže slúžiť ako inšpirácia pre tých, ktorí o tom húdli len v kútiku duše a zároveň ako prehľad, resp. rozšírenie obzorov pre tých, ktorí sú zvedaví a chcú vedieť, ako to chodí, aká je skutočnosť. V druhej časti článku uvádzame vlastnú skúsenosť.

Pozor, ja nie som právnik a v danom článku je iste dosť vecí na opravu či na lepšie vysvetlenie + pravidelne prebiehajú zmeny v zákonoch. Ak ale o danej problematike nemáte ani tušenia, získate aspoň prehľad a isté nasmerovanie. Áno, toto je iný druh článku, než ste na našom blogu navyknutí, ale aj taký je potrebný.

Vysvetlenie pojmov: SHR –

Musíte mať oprávnený nárok

Horčica sa navonok podobá repke.

Áno, v prvom rade musíte mať na pôdu oprávnený nárok. Ak nie ste priamym vlastníkom, tak by ste mali mať aspoň platnú zmluvu s tým, komu tá pôda patrí. Babka, otec, sused o 4 domy ďalej či ktokoľvek iný. To, že sa traduje, že to humno na konci obce patrí vašej rodine ešte neznamená, že naozaj je vaše – skutočný vlastník („na papieri“) môže byť hocikto iný. To, že ho vaša rodina užívala po generácie, je absolútne jedno. Overiť si to viete aj online, cez kataster portál. Na to naozaj pozor, domnelé vlastníctvo je dosť častý jav. Prečo? Predkovia nedoriešili „papierovačky“, byrokraciu, či už z dôvodu, že tomu nerozumeli, či to nepovažovali za podstatné, či sa na to proste vykašlali. Pre nich v tých časoch možno zbytočné, potomkovia majú ale smolu. Tiež bývala pôda aj v náhradnom užívaní – napr. družstvo užívalo nejaký váš pozemok a namiesto neho ste dostali na obrábanie pozemok za domom.

Pôdu nesmie mať v platnom prenájme niekto iný, napr. družstvo. Aktuálne sa uzatvárajú zmluvy na 5 rokov, pol roka pred uplynutím lehoty je potrebné zmluvu obnoviť – zašlú vám upozornenie, že zmluva sa končí a treba podpísať predĺženie. Donedávna sa zmluva predlžovala automaticky na 10 rokov, a ak ste nepoznali termíny a nevystihli ste to, mali ste smolu. Vašou úlohou (resp. vlastníka) je podať výpoveď zmluvy pred ukončením daného obdobia a nepodpisovať novú.

Pozor, ak kúpite pôdu, zmluva, ktorá sa na danú pôdu viaže, naďalej trvá, teda ostáva v prenájme, napr. družstva, dokiaľ neukončí svoju platnosť. Overte si, ako je to aktuálne v rámci darovania pôdy pri členoch rodiny a pod., sú tam výnimky.

Tiež by mal existovať nový zákon na pomoc novým samostatne hospodáriacim roľníkom (ďalej SHR), aby sa dostali k pôde – rok či dva po otvorení SHR a nadobudnutí pôdy môžu podať výpoveď zmluvy predčasne, čiže napr. nemusia čakať 4 roky, dokiaľ uplynie lehota.

Verifikovaná pôda

Snáď netreba vysvetľovať, že pôdu máte buď v lesoch – čiže máte „lesy“, alebo poľnohospodársku (ornú či TTP – trvalo trávnatý porast). Je to zjednodušene povedané. Musíte vedieť, koľko máte verifikovanej poľnohospodárskej pôdy – pôdy, ktorá sa dá reálne obrábať (kde sa dá orať, sadiť). Dá sa to zistiť v online systémoch, ktoré majú k dispozícii družstvá atď. Pôda zarastá náletovými drevinami, stáva sa časom lesným porastom. To, že v katastri je uvedené, že daná parcela je TTP, už dávno nemusí platiť – už je tam možno mladý les či proste hromada krovia. To, že si myslíte, že máte 6 ha k dispozícii na obrábanie vôbec nemusí byť pravda – reálne pravdepodobne máte 3 ha a možno ani to nie. V skutočnosti je hromada poľnohospodárskej pôdy zarastená. Vy sa musíte riadiť verifikovanou pôdou. Je jedno, kto mal v užívaní pôdu predtým a dovolil jej zarásť, podľa zákona je to váš problém a vaša zodpovednosť, vy ste mali zabezpečiť, aby nezarástla. Žiaľ, také zákony máme.

Jeden vlastník vs. skupinové podielové vlastníctvo

Bolo by dokonalé a úplne ideálne, ak by ste mali k dispozícii súvislú parcelu, čiže kde je iba jeden jediný vlastník, resp. mali by ste zmluvy so všetkými vlastníkmi. Žiaľ, realita býva iná, často máte iba podiel na parcele. Nie, nefunguje to tak, že jeden človek má časť parcely vľavo hore, ďalší uprostred, iný vpravo hore atď. Každý vlastní podiel na každom m2, ak je vlastníkov napríklad 12, tak každý má podiel v každom jednom m2 podľa svojho podielu. Čiže napríklad môžete mať 1/35 z každého m2 danej parcely. Pravdepodobne sa dá vyčleniť podiel jedného vlastníka a odtrhnúť ho z parcely (vytvoriť tak vlastnú parcelu) prostredníctvom súhlasu všetkých vlastníkov alebo súdnou cestou. Je to ale komplikované a toto asi nik riešiť nebude.

Niekoľko podielov na niekoľkých parcelách

Včely majú znášku aj z maku, aj keď malú, akurát z neho bývajú agresívne.

Je bežné, že máte niekoľko podielov na niekoľkých parcelách. Dokopy napr. 6 ha a verifikovanej pôdy necelé 3 ha. Čo teraz? Asi nebudete na každej parcele a v nich na každom m2 obrábať príslušnú časť toho metra, čo vám prináleží (napr. 35 cm2 na každom m2). Je to nezmysel. Potrebujete súvislú pôdu, ako aj všetci ostatní užívatelia – čiže mali by ste ju mať podelenú. Vaša súvislá časť by sa mala nachádzať tam, kde máte najväčší podiel na parcelách. To by malo byť na základe dohody s ďalšími užívateľmi pôdy (družstvo, SHR, firma…).

Bolo by nezmyslom, aby ste uprostred obrovskej lúky mali 6 políčok rozhádzaných kade-tade (podľa parciel, kde máte podiel). Okrem iného musíte k nim mať zabezpečený prístup, čo vám má zabezpečiť aj väčšinový užívateľ. Parcela by mala byť aj preto čo najsúvislejšia.

Príklad: V katastri obce je jedno družstvo, jeden SHR (chová ovce) a následne pribudnete vy. Pôdu, ktorú máte do konca roka, užívalo družstvo, teraz ste na rade vy, máte podiely na viacerých parcelách. Potrebujete sa s družstvom dohodnúť, kde presne bude vaša súvislá časť, ktorú už nebude obrábať družstvo ale vy.

Pravdepodobne vám môžu vyčleniť aj pôdu mimo oblasti, kde máte podiely na parcelách (stále v príslušnom rozsahu, na aký máte nárok), ale, samozrejme, po vzájomnej dohode, musíte teda súhlasiť s daným vyčlenením. Dostali by ste náhradnú pôdu.

Krutá realita – nedajú vám pôdu

Facélia na jednom mieste by nemala byť dlhšie ako 2 – 3 roky.

BEŽNÝ stav – nedajú vám pôdu, odmietnu sa dohodnúť. Proste nedajú, môžete sa aj roztrhnúť, je jedno, že ste vlastníkom a oni nemajú platnú zmluvu.

Ak ešte k tomu nemáte súvislé parcely iba podiely bez dohody o súvislej parcele, vy si vysadíte, začne to rásť a „oni“ prídu a skosia to. Ešte VY môžete mať problém, lebo nemáte dohodu, kde je VAŠA parcela. Aj keby bola pravda len na vašej strane, chcete sa ťahať po súdoch?

Prečo by to urobili? Lebo dotácie… Berú dotácie aj na pôdu, ktorá patrí vám. Okrem iného, ak by vám to nepokosili – nedostali by za tú pôdu dotáciu. Riešenie? Berte dotácie vy.

Dá sa to inak? Áno, súdnou cestou – pravdepodobne ťahanice na niekoľko rokov.

Dotácie

Žiaľ, cieľom politiky EÚ je presadiť, aby sa u nás prakticky nič nepestovalo a aby sme len dovážali. Dotácie na mulčovanie a kosenie sú také, že družstvá často prestali sadiť, lebo sa im to ani neoplatí, resp. za mulčovanie dostanú € s minimálnou námahou.

Berte dotácie vy za svoju pôdu – nedostanú ich „oni“ a stratia dôvod sa vašej pôdy čo i len dotknúť. Nato musíte mať aspoň otvorené SHR (či firmu…). SHR otvárate na mestskom či obecnom úrade svojho bydliska (ak už máte nejakú živnosť, IČO bude to isté). Následne riešite dotácie cez pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA). Ako? Musíte sledovať, čo práve žiadajú, čo je aktuálne a čo je extrémne dôležité – dodržiavať termíny.

Pole s pohánkou

V skratke –  tlačivo/žiadosť odovzdávate do – povedzme februára, v apríli príde prístup na príslušný rok do GSAA, čo je systém, kde budete vyznačovať plochu, za ktorú chcete dotáciu. V tom systéme si viete zároveň pozrieť, kto bral dotácie za všetky plochy za minulé roky (pravdepodobne ich obhospodaruje, aj keď to nemusí tak byť – pozri na pozemkovú mafiu).

Do mája vyznačiť plochu s tým, že odosielate žiadosť o dotáciu. A „tu je pes zakopaný“, nesmie dôjsť ku kríženiu žiadostí, t. j. za tú istú plochu nesmú žiadať peniaze viaceré subjekty. Čiže ak požiadajú „oni“ aj vy, jeden musí ustúpiť, inak nik nedostane dotáciu k príslušnej pôde. Nakoľko ani to nebránilo konfliktom, od 2021 subjekty, ktoré sú v kolízii, nedostanú žiadnu dotáciu, nie iba k pôde, kde nastala kolízia. T. j. ak žiadate dotáciu na 3 ha, nedostanete ju (v prípade kolízie), ale ani oni ju nedostanú, a to nielen peniaze za tú vašu pôdu (3 ha), ale ani za iné plochy, za ktoré žiadajú. Výsledok: Tie Vaše 3 ha vám nechajú a ustúpia, než by mali prísť o peniaze napr. za 600 ha.

Po termíne, dokedy sa zasielali žiadosti, nastáva asi na 3 týždne obdobie riešenia kolízií. Nemôžete už zakresľovať nové plochy, len maximálne urobiť to, že niečo zmažete – ustúpite. Práve v tom období, ak máte smolu na oponenta, nastáva najväčší psychický nátlak „od nich“, druhej strany, s ktorou ste v kolízii. Obdobie nátlaku, rozprávok a klamstiev, len aby vás donútili ustúpiť.

Nechcete riskovať, že by ste dotáciu nedostali? Uvedomte si, že o žiadne veľké peniaze nejde, pri napr. 3 ha je to pár stovák. Družstvá majú na niektoré plochy väčšie sumy, ak tam je špeciálny biotop a pod., na to majú špeciálne zmluvy, že to budú napríklad kosiť iba raz ročne. Vás sa to netýka.

Nesmiete zvyšovať množstvo ornej pôdy!

Znáška môže byť aj z nechtíka.

Ak ste získali plochu, ktorá je už ornou pôdou, v poriadku. Ak je to TTP, tak to nesmiete zorať, inak nedostanete dotáciu. Zákony EÚ sú až také, že ak družstvo zvýši množstvo ornej pôdy, kruto skončí pokutované, lebo nesmie. Nezabúdajte, politika EÚ je nič tu nepestovať. Či dostanete pokutu aj vy? Neviem. Beží vojna na Východe, chýbajú niektoré plodiny – je teória, že aktuálne by to bolo bez pokút aj pri družstvách.

Vyrieši to problém vždy? Nie, snáď pre vás to riešenie bude. Niekedy vám problémy môžu robiť aj naďalej.

Zavolám políciu! Asi málo sledujete médiá – pozrite si napr. túto reportáž, vlastníka a oprávneného užívateľa odviedli v putách a neoprávnený užívateľ ďalej likvidoval už vysadenú úrodu oprávneného užívateľa. Ani zďaleka to nie je jediný prípad a aj reportáží a článkov viete dohľadať mnoho. A to nehovoriac o tom, čo robila pozemková mafia.

Známy má približne 30 ha, 3 roky sa k nim nevedel dostať. Nebyť spomenutého postupu, nemal by ich dodnes.

Naša skúsenosť

Ak sa vám doteraz zdal článok negatívny a len ťažko stráviteľný, pokračovanie ani nečítajte. Realita je krutá. Ak na to máte žalúdok, posnažím sa byť pri opise čo najstručnejší a najslušnejší, realitu to ale výrazne skreslí k lepšiemu.

Máme včelnicu aj v obci K., chceli sme tam zlepšiť pastevné podmienky pre včely. Pôdu tam vlastní otec, babka, teta, spolu 6 ha. Po Slovensku to občas (výnimočne) funguje aj tak, že poľnohospodári sú nápomocní včelárom. Isté družstvo na strednom Slovensku dokonca pravidelne vysádza včelárom hektáre a hektáre nektárodajných rastlín zámerne. Bavil som sa s ich agronómom, nádhera, čo robia. Inde to funguje napríklad tak, že včelár aspoň zaplatí osivo. Šiel som teda za majiteľom a predsedom (pánom V.) družstva B., ktoré má spomínané pozemky aj v obci K., aj naše pozemky v prenájme. Vysvetlil som mu, čo chcem, a že dodám osivo a zaplatím aj komplet všetky náklady. Pán V. súhlasil, tváril sa nadšene a pridal reči, ako veľmi fandí včelárom a pod., nasľuboval hory-doly. Povedal, že mám prísť o 2 týždne a pôjdeme pozrieť pozemky, kde to vysadíme. To som ale netušil, čo je to za človeka, aj keď som upozornený bol, že si mám na neho dávať pozor (prezumpcia neviny). Mimochodom, takú ponuku som dal aj inému družstvu inde, rovno mi povedali NIE. Že sa im to neoplatí, radšej tam vysadia niečo iné a TTP preorať nemôžu.

Pole s horčicou.

O 2 týždne som za nim došiel, neviem to ani z 10 % dostatočne opísať. Pán V. mi do očí začal rozprávať, že vraj, kto som, načo som prišiel, on o ničom nevie, on nič nesľúbil, čo to trepem (nie, pán V. nemal amnéziu, ani nie je chorý). Prehrýzol som to a nedal som sa odbiť, tak vraj mám počkať, dokiaľ mu opravia kávovar a pôjdeme sa pozrieť na pozemky, reku dobre. Nechal ma čakať 3 hodiny, aj keď kľudne mohol odísť (do 20 min. by sme boli naspäť), aj tak sa ma nezbavil, šli sme. Kopa rečí, aké je oranie drahé a koľko ma to bude stáť, povie až po orbe, on „,nemá tušenia, ani koľko orba obvykle stojí“. Z auta ani nevystúpil, pozemky, na ktoré som ukazoval, ani poriadne nevnímal, nechápal som, že so mnou vôbec šiel, reku čosi „špekuluje“. Známy mi to následne vysvetlil: „Matúš, ak by to pooral, vypýtal by od teba 4x viac, než by boli náklady.“ Mimochodom, servisáci toho jeho kávovaru sa vyjadrili, že chcú platbu v hotovosti, lebo za poslednou čakali 2 roky. Nakoniec ich tak „ukecal“, že to šlo opäť na FA. Na konci stretnutia sa vyjadril, že si to rozmyslí (po telefóne nakoniec povedal nie, aj keď zase točil o drahej orbe, pričom sa odmietol akokoľvek vyjadriť o cene). Zakaždým mal hromadu rečí o tom, ako každý od neho pýta nejakú platbu, všetko je drahé, jemu nikto nič nedá. Miestami to znelo, že potrebuje verejnú zbierku…

Otvoril som SHR, podali sme výpovede zmlúv, podpísali zmluvy na mňa, pripadlo nám naspäť 6 ha (3 ha verifikovanej), žiaľ, v podielovom vlastníctve. Šiel som zase za pánom V., aby sme sa dohodli, ktoré parcely môžeme prebrať. Poslal ma do ****, že mi nič nedá a môžem sa aj ******. Následne ma poslal za svojou dcérou, slečnou V., právničkou čírou náhodou. Ochotná, milá, kto mohol tušiť, že je len „vlk v rúchu baránka“, ako sa neskôr ukázalo, horšia ako otec. Pýtala všetky možné doklady (neoprávnene!), aj také, čo neexistujú – mapu, kde sú presne pozemky (podiely), ako, keď sú v podielovom vlastníctve. Proste hlúposti, len aby ma odbila. Finišovalo to tým, že mám priniesť z katastra výpis o pozemkoch, tie z netu nestačia. Na katastri sa vyjadrili, že nič iné ako stiahnuté z internetu nemajú, nepotrebujem ich (pýta ich neoprávnene) a majú plnú právnu platnosť. Keď mi dajú to isté a buchnú na to pečiatku, zaplatím dokopy okolo 1 000 €. Jasný cieľ – odbiť ma, lebo nezaplatím 1 000 € za niečo, čo vôbec netreba. NIEKOĽKOKRÁT počas stretnutia so slečnou V. som žiadal, aby sme sa dohodli, ktoré pozemky to sú. Ani počuť o tom nechcela…

Jeden z pozemkov, žiaľ, ovce miestny SHR už nechová.

Tak som podal žiadosť na PPA a následne zakreslil pozemky, tie sa pochopiteľne krížili s družstvom B. Roztočilo sa peklo. Toľko klamstiev, zavádzania a obťažovania som ešte nezažil. Minimálne 100x odznelo, že ma nechcú okradnúť. ZRAZU sa chceli dohodnúť a nakoľko do poslednej chvíle som to chcel vyriešiť v dobrom, naletel som. V skratke…

Už ste to dozaista počuli, nikdy sa nehádajte s hlupákom, lebo vás nakoniec tromfne skúsenosťami. Takými klamstvami sa proste živia a pokiaľ sa v problematike dostatočne nevyznáte (slečna V. je právničkou), tak vás dostanú, pretože sa v tom jednoducho vyznajú.

Osobné stretnutie so slečnou V. – jasné, dohodneme sa, len… mala zase nezmyselné požiadavky, a len čo vidí, že viem, že hovorí nezmysel, prejde na iný, veď sa niekde chytím. Výsledok šiel do autu, „musia si pozrieť, čo sú to za pozemky“. Neskôr telefonát, že ako to, že som to ešte nezmazal (neustúpil som) a nátlak, vyhrážky. Ďalší telefonát od pána V., že na tie parcely majú špeciálne zmluvy, že mám vybrať iné (nevedel mi zázračne ani povedať, o aké ide). Ďalší telefonát od slečny V., že prečo som nezmenil parcely, nie, ona nevie o telefonáte s jej otcom, nie, nepamätá si, o aké presné parcely ide. Proste si ma pinkali ako loptičku, že kedy povolím alebo urobím nejakú chybu a odpálim sa sám. A nakoľko som to stále chcel v dobrom, menil som, ale nepopustil. CELÝ čas žiaden návrh z ich strany, že tie a tie parcely budú moje.

Prešiel termín, dokedy sa mohli meniť parcely a prišlo obdobie riešenia kolízií. Dva dni pred uzávierkou prišlo niekoľko SMS správ od slečny V., aké je to naliehavé a prebehla hromada pokusov o telefonát. Nakoniec som zdvihol, vraj musím okamžite prísť osobne, aby sme to doriešili, oni mi dajú presné parcely. Došiel som, nastalo dokonalé vymývanie mozgu – kombinácia naliehavosti, nátlaku, pohŕdania, výsmechu, urážok, že som hlupák a *****, že nemám predstavu, ako to funguje, všetko kazím ja, oni sa chcú dohodnúť. Presný scenár podvodníkov. Oni mi dávajú parcely, no nevie mi povedať, o ktoré ide, hoci ma zavolala a má pred sebou notebook a v ňom systém. Že mi nabehne o 3 dni v GSAA (čo sa nedá) a ja som ****, lebo je to tak a sa v tom nevyznám. O 3 dni, čiže po uzávierke a zároveň práve končilo obdobie, keď sa žiadne parcely nedali priraďovať, už len ustúpiť (zmazať). Vedel som, že ma klame, ale spracovala ma natoľko, že som to zmazal, nakoľko som to chcel stále v dobrom. Následne mi neskutočne vynadala, ani 4. cenová kategória krčiem… a vyhodila ma, že sa už viac nemám ukazovať. Proste ma podeptať, aby som sa okrem iného hanbil a už to viac neriešil ani sa jej neozval.

Kontaktoval som známeho aj PPA a overil tak, že ma totálne oklamali. Slečna V. už, samozrejme, nedvíhala. Našťastie sa zmena dala ešte prinavrátiť byrokratickými úkonmi v naozaj kratučkom čase, ktorý mi ostal. Zdĺhavé vysvetľovanie, proste bola tam špecifická vec, vďaka čomu to šlo. Následne telefonát od pána V., ktorý skoro zinfarktoval, že čo som si to dovolil a mám okamžite ustúpiť. Slečna mu našepkávala, ale sama už nevolala. Slušne bol niekam poslaný a tým to ZATIAĽ končilo. Uvidíme, ako to bude pokračovať v 2023.

NIKDY nemali záujem sa dohodnúť, hrali vabank do konca, absolútne bezcharakterne. Výsledok: Skončili sme s parcelami, na ktorých je veľmi krivý terén, kopce, strmý svah, ťažko obrábateľné, miestami vôbec neorateľné. Zároveň aj náklady na obrábanie sú omnoho vyššie. Pritom im bolo jedno, či to bude tá parcela, alebo „oná“. Poškodení sme skončili iba my. Poorané, čo to bude ďalej… uvidíme, pokoj nám asi nedajú.

Viac o obrábaní daných parciel nájdete tu na konci článku.

skúsenosť iných …

Ďalšie články

Použitie probiotík u včiel

Chcete zlepšiť zdravotný stav svojich včiel? Ruka v ruke s tým súvisí aj predĺženie ich života a výkonnosť. Nemusíme snáď spomínať, čo všetko ich negatívne ovplyvňuje. V takom

Zobraziť článok >

Problémy včelárstva

Včeláriť dnes a napríklad pred 30 rokmi je niečo úplne iné. Ešte pár rokov a ten rozdiel bude ako nebo a zem. Objavili sa nové problémy vo včelárstve, ktoré sa rapídne

Zobraziť článok >
Scroll to Top