stredoškolský včelársky krúžok

Prebiehal v 2016/2018 na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove.

Stredoškolský krúžok na Gjar

Scroll to Top